شهید حسین امینی مقدم

سردار شهید مهندس حسین امین مقدم فرزند امین الله در سال 1336 در کاشمر متولد شد. وی پس از این‌که دیپلم خود را در رشته‌ی ریاضی به‌پایان رساند، در سال 1356 در رشته‌ی مکانیک دانشگاه تبریز قبول شد. مهمترین دلیل انتخاب دانشگاه تبریز، جو سیاسی آن بود که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دانشجویی علیه رژیم […]