اهمیت مسئله ی شهادت

عزيزان من! مسئله‌ى شهادت بسيار مسئله‌ى عميقى است؛ مسئله‌ى مهمى است. مردم ما با ايمانشان، با احساسات دينى‌شان، با شجاعتشان، اين مسئله را در عمل بين خودشان حل كردند؛ شهيد دادند و پدر مادرهائى بودند كه بر شهيدانشان حتّى گريه هم نكردند؛ خانواده‌هائى بودند كه در مراسم ختم شهيدانشان لباس شادى پوشيدند؛ بنابراين از لحاظ […]