مهمترين عوامل اقتدار

سم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌ خوشامد عرض ميكنم به همه‌ى برادران، خواهران، خانواده‌ى قرآنىِ جمع‌آمده و گردآمده‌ى در اين محفل. خوشا به حال شما برادران و خواهران كه با قرآن شناخته ميشويد. خصوصيت شما اين است كه قارى قرآنيد، حافظ قرآنيد، مدير قرآنيد؛ قرآن شناختنامه‌ى شماست. لذت بردم از اين جلسه، از تلاوت برادران و اساتيد و قاريان قديمىِ […]