عکاس جنگ – قسمت دوم

به گزارش خبرنگار فضای مجازی انفاس و نقل از خبرگزاری فارس ، در جنگ تحمیلی هر کس بنا بر مسئولیتی که داشت با زوایای محدودی از جنگ برخورد می کرد. مثلا یک فرمانده تمام تلاشش خط شکنی و یا به خط کردن منظم نیروهایش بود. یک تدارکات چی حواسش به آوردن آذوقه و وسایلی بود […]