استخاره و ازدواج

این خاطره را توسط مادر گرامی شهیدان حیدری نقل گردیده و موضوع آن ازدواج خاله آن شهیدان عزیز با همرزم و دوست شهید محمدرضا بوده ، که شنیدنش خالی از لطف نیست: شهید محمدرضا حیدری و برادر عزیز آقای حاج سید محمدرضا کاظمی  با یکدیگر دوستانی بسیار صمیمی بودند هنگامیکه شهید رضا طی مراسمی در […]