عملیات والفجر یک (2)

منطقه عملیات گردان در محدوده ” پیچ انگیزه ” تا ارتفاع 112 تعین شده بود این عملیات نیز بصورت ادغامی با سپاه پاسداران انجام شد و گردانی از یگانهای لشکر محمد رسول الله (ص) برای اجرای عملیات در فروردین ماه 1362 با گردان 111 ادغام گردید تا دریک محور وارد عمل شوند . چند شب […]