نگران خانه نباش !

برادر شهيد رضا كه در زمان شهادت اين شهيد عزيز 3 سال بيشتر نداشته نقل ميكند كه سال 78 بعد از فوت مرحوم پدر جهت ادامه تحصيل و كار به مشهد آمدم و در خوابگاه ايثارگران در نزديكي ميدان شهدا كوچه مسجد جعفري ساكن شده و علاوه بر تحصيل بصورت كارآموز در يك تعاوني اعتبار […]