داستان بازگشت

  کاش دو کشور برای تبادل شهدا به توافق می‌رسیدند، کاش پیگیری برای شناسایی و تبادل شهدای خلبان زودتر شروع می‌شد؛ می‌دانی! مادرت با چشم باز از این دنیا رفت و به دیدارت شتافت. حسرت تشییع پیکر پاکت و گریه بر مزارت را تا لحظه مرگ با خود داشت.  به آغوش وطن خوش آمدی. همان […]