مسئولیت الهی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم گشایش نهمین دوره‌ی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی -به خواست خداوند حكیم و قدیر- پیام پرقدرتی است كه ملت ایران، جهان معاصر را با آن مخاطب می‌سازد و حقایق ماندگاری را در حافظه‌ی افكار عمومی ملت‌ها ثبت می‌كند. پیروزیِ عزم ملّی بر حجم انبوه دشمنی‌ها، ساختِ استوار و مستحكمِ نظامِ برخاسته از انقلاب اسلامی، نقش […]