درد دل مادر شهید

به گزارش خبرنگار ایثار و شهادت باشگاه خبری فارس «توانا»، در بخش ارولوژی زنان و اطفال بیمارستان لبافی‌نژاد، پیرزنی بستری بود که همه دوستش داشتند، او با حرف‌هایش به بیمارها روحیه می‌داد، اگر کسی حالش بد می‌شد یا شب سختی را پشت سر می‌گذاشت، برای‌شان غصه می‌خورد و از آنها دلجویی می‌کرد اما وقتی می‌دید حال همه خوب و […]