شهید سيدحسن آل طه

سيدحسن آل طه به تاريخ 12/6/1340 در خانواده‌اي روحاني در شهر كاشمر متولد گرديد. پدرش از روحانيون برجسته و طراز اول شهرستان بود و سيد حسن تحت سرپرستي و تربيت اين بزرگ مرد پرورش يافت. پيش از رفتن به مدرسه، قرآن را آموخت، سپس با ورود به مدرسه­ ي علوم جدید، تحصیلات خود را تا […]