شهدای کاشمر

سامانه پیام کوتاه سایت انفاس

با تکمیل اطلاعات درخواست شده و ارسال آنها برای ما

در بخش پیام کوتاه سایت انفاس عضو شوید .

پیام ها از شماره ۵۰۰۰۹۶۶۶۶۲۰۱۲۴، برای شما ارســـال

خواهد شد .

شما نیز میتوانید با ارسال پیام کوتاه به همین شماره با

شکل زیر به صورت مستقیم در سامانه عضو شوید.

لطفاً نام و نام خانوادگی را به صورت فارسی ارسال فرمایید.

@۱@نام@نام خانوادگی

  نام

  نام خانوادگی

  جنسیت
  زنمرد

  شماره تلفن همراه

  صحت اطلاعات وارد شده مورد تایید است.