شهدای کاشمر

پاداش بیعت الهی


خداوند متعال در قرآن میفرماید: «انّ الّذین یبایعونک انّما یبایعون اللّه»؛ آنهائى که در راه اسلام با پیغمبر بیعت کردند، در واقع با خدا بیعت کردند. «ید اللّه فوق ایدیهم»؛ آن دستى که براى بیعت بر روى دست آنها قرار گرفت – که دست پیغمبر بود – در واقع دست خداست. بیعت با اسلام، بیعت با دین، بیعت با مأموریت و مسئولیت الهى، چنین بیعتى است. انسان، با خدا بیعت میکند. بعد میفرماید: «فمن نکث فانّما ینکث على نفسه»؛ هر کسى که این بیعت را بشکند، به زیان خود اقدام کرده است. «و من اوفى بما عاهد علیه اللَّه فسیؤتیه اجرا عظیما»؛(۱) اما آن کسانى که بر این پیمان وفا میورزند و پایدارى میکنند، پاداش بزرگ خود را از خداى متعال دریافت خواهند کرد. این پاداش، فقط پاداش در آخرت نیست – اگرچه پاداش آخرت آنقدر باعظمت و پرمغز و پرمعناست که ذهن دنیائى و مادى ما قادر به فهم آن نیست – این پاداش در دنیا هم هست. پاداش آن کسانى که در راه خدا با بیعت الهى حرکت میکنند، پایدارى میکنند، عزت است، سرافرازى است، آزادگى است، بزرگوارى است.

میدانید ملت ایران از مغاک چه ذلتى – که بر اثر تحمیل سلطه‌ى پادشاهان ستمگر در طول چند قرن بر او وارد آمده بود – به اوج عزتِ امروز رسید؟ امروز ملت ایران، هم عزیز است، هم مقتدر است، هم پیشگام و پیشرو است، هم به آینده‌ى خود امیدوار و مطمئن است و افق آینده به او لبخند میزند. در درونِ خود نیز افراد ما، جوانهاى ما، پیران ما، قشرهاى مختلف ما، احساس هویت میکنند؛ میدانند دنبال چه هستند؛ تلاش آنها با معنى است. اینها همه باارزش است.

ملتها بر اثر انقطاع از دین و از معنویت و از خدا، پوک میشوند؛ هویت خودشان را از دست میدهند؛ دچار سرگردانى و حیرت میشوند. ملتها بر اثر دورى از احکام خدا به ذلت مى‌افتند؛ همچنان که امت اسلامى در طول قرنها دچار ذلت بود. این ایستادگى و وفادارى ملت ایران بود که این جاده‌ى استوارِ هموارِ خوش‌عاقبت را در مقابل ملت ایران گذاشت. البته جاده‌ى هموار به معناى جاده‌ى بى‌زحمت نیست. سختى‌ها فراوان است، اما فضل و بزرگوارى و مردانگى انسانها در بلاهاى سخت به وجود مى‌آید و ظاهر میشود.

جوانهاى عزیز! نعمت جوانى را، توانائى‌هاى ذهنى و جسمى را، دلهاى پاک و نورانى را که خداى متعال به شما داده است، قدر بدانید. تلاش کنید؛ این کشور متعلق به شماست، آینده مال شماست؛ شمائید که باید در پیشانى امت اسلامى و پیشاپیش این قافله، حرکت به سوى تعالى امت اسلامى را با شدت، با سرعت و به طور روزافزون ادامه دهید. گذشتگان این راه را آغاز کردند، مجاهدت کردند، فداکارى کردند.

راه، متعلق به شماست؛ کار، کار شماست. هرچه میتوانید، در این راه کوشش کنید. ملت ایران رو به عزت و اعتلاى روزافزون است. پیشرفت ما، ترقى ما، استقرار عدالت در میان ما – که این دهه، متعهد به اینهاست – به پیشرفت و توسعه‌ى عدالت در دنیاى اسلام و در نهایت در همه‌ى جهان کمک میکند.

جبهه‌ى ظلم و استکبار و زورگوئى و ستمگرى در دنیا رو به ضعف است. هیاهوى ظاهرى آنها نشانه‌ى قدرت واقعى نیست. هر جا که نور معنویت و ایمان بتابد، به طور طبیعى ظلمتها رنگ میبازند و بتدریج محو میشوند؛ این اتفاق دارد در دنیا مى‌افتد. بخشهاى مهمى از این کار بر عهده‌ى جوانان عزیز ماست، و یکى از حساسترین بخشهاى آن بر عهده‌ى شما جوانان عزیز است.

منبع : www.khamenei.ir – بیانات در دانشگاه افسری امام حسین علیه‌السلام – ۰۳/۰۳/۹۱

بازدید: 2,366
نظر خود را ثبت کنید
نام و نام خانوادگی (لازم)

آدرس ایمیل (نمایش داده نمیشود) (لازم)
آدرس وبسایت :

متن و پیام شما :