شهدای کاشمر

قلب محبوب


عجبا! ستاره ای که ازهرستاره دیگردرخشان تراست ولی آسمانها او را می رانند و طاقت تحملش را ندارند- این ستاره بلنداینجا وآنجاسکنی می کند و خوش داردکه مدتی در محلی بیارامد اما همه اورامی رانند و او ویلان و سرگردان از نقطه ای به نقطه دیگر میرود……. همه عمرش رفته است ……..باز هم خواهد رفت گویی برای او مقری مقررنشده است !

گزیده ای از سخنان شهید چمران – برگرفته از کتاب عارفانه – به کوشش مهدی چمران

بازدید: 2,449
نظر خود را ثبت کنید
نام و نام خانوادگی (لازم)

آدرس ایمیل (نمایش داده نمیشود) (لازم)
آدرس وبسایت :

متن و پیام شما :